Chiappa

Chiappa
20.4406
Chiappa Halbautomat CBR-9 9mmPara
Chiappa Halbautomat CBR-9 9mmPara
1x18 Schuss Magazin, Einschubschaft
20.9552
Chiappa Unterhebelrepetierer 1886 TD Widlands MHR
Chiappa Unterhebelrepetierer 1886 TD Widlands MHR
Kal. 45-70 Gov. Take down, LL 16,5", 5/8x24 Gew.