Bullets

40.5303
Sierra Geschosse .22Hornet, Varminter SP 45gr
Sierra Geschosse .22Hornet, Varminter SP 45gr
Box à 100
40.5303.40
Sierra Geschosse .22Hornet, Varminter SP 40gr
Sierra Geschosse .22Hornet, Varminter SP 40gr
Box à 100
40.5304.55
Sierra Geschosse .224, GameKing SBT 55gr
Sierra Geschosse .224, GameKing SBT 55gr
Box à 100
40.5305.52
Sierra Geschosse .224, MatchKing HPBT 52gr
Sierra Geschosse .224, MatchKing HPBT 52gr
Box à 100
40.5306
Sierra Geschosse .224, MatchKing HPBT 77gr
Sierra Geschosse .224, MatchKing HPBT 77gr
Box à 50, mit Crimprille
40.5308
Sierra Geschosse .257, GameKing HPBT 120gr
Sierra Geschosse .257, GameKing HPBT 120gr
Box à 100
40.5309.50
Sierra Geschosse .224, Varminter Blitz Tip 50gr
Sierra Geschosse .224, Varminter Blitz Tip 50gr
Box à 100
40.5310.55
Sierra Geschosse .224, Varminter SPT 55gr
Sierra Geschosse .224, Varminter SPT 55gr
Box à 100
40.5312
Lapua bullet 7.62mm, Lock Base FMJBT 150gr B466
Lapua bullet 7.62mm, Lock Base FMJBT 150gr B466
7.83mm/.308
40.5321
Sierra Geschosse .338, MatchKing 300gr
Sierra Geschosse .338, MatchKing 300gr
Box à 500
40.5326.165.1
Sierra Geschosse .30, GameKing HPBT 165gr
Sierra Geschosse .30, GameKing HPBT 165gr
Box à 100
40.5328.180
Sierra Geschosse .30, GameKing SBT 180gr
Sierra Geschosse .30, GameKing SBT 180gr
Box à 100
40.5373
Sierra Geschosse .375, GameKing SBT 300gr
Sierra Geschosse .375, GameKing SBT 300gr
Box à 50
40.5374
Sierra Geschosse .375, GameKing SBT 250gr
Sierra Geschosse .375, GameKing SBT 250gr
Box à 50
40.5375
Sierra Geschosse .375, MatchKing HPBT 350gr
Sierra Geschosse .375, MatchKing HPBT 350gr
Box à 50
40.5376
Sierra Geschosse .30, Pro-Hunter RN 110gr
Sierra Geschosse .30, Pro-Hunter RN 110gr
Box à 100
40.5377
Sierra Geschosse .30, Pro-Hunter FMJ 110gr
Sierra Geschosse .30, Pro-Hunter FMJ 110gr
Box à 100
40.5378
Sierra Geschosse .30, Pro-Hunter FN 150gr
Sierra Geschosse .30, Pro-Hunter FN 150gr
Box à 100 [.30-30Win]
40.5378.1
Sierra Geschosse .30, Pro-Hunter FN 170gr
Sierra Geschosse .30, Pro-Hunter FN 170gr
Box à 100 [.30-30Win]
40.5381.1
Sierra Geschosse .44, SportMaster Handgun 300gr
Sierra Geschosse .44, SportMaster Handgun 300gr
Box à 50
40.5381.2
Sierra Geschosse .500, SportMaster Handgun 400gr
Sierra Geschosse .500, SportMaster Handgun 400gr
Box à 50
40.5500
H&N Geschosse .45/452, TC-HS 250gr Crimp
H&N Geschosse .45/452, TC-HS 250gr Crimp
Box à 50
40.5501
H&N Geschosse .40 [.401"], HS TC 180gr
H&N Geschosse .40 [.401"], HS TC 180gr
Box à 100
40.5504
H&N Geschosse .38/357, WC HB 148gr PC
H&N Geschosse .38/357, WC HB 148gr PC
Wadcuter High Speed kunststoffbeschichtet Box à500
40.5505
H&N Geschosse .38/357, WC H-HB 148gr HS
H&N Geschosse .38/357, WC H-HB 148gr HS
Wadcuter High Speed, verkupfert Box à 500
40.5507
H&N Geschosse .357, HiSp KS 158gr
H&N Geschosse .357, HiSp KS 158gr
Box à 100
40.5507.1
H&N Geschosse .357, HiSp KS 158gr
H&N Geschosse .357, HiSp KS 158gr
Box à 500
40.5508
H&N Geschosse .357, HiSp KS 180gr
H&N Geschosse .357, HiSp KS 180gr
Box à 100
40.5509
H&N Geschosse .44 [.430"], HiSp KS 240gr
H&N Geschosse .44 [.430"], HiSp KS 240gr
Box à 100
40.5510
H&N Geschosse .45 [.452"], HiSp RN 230gr
H&N Geschosse .45 [.452"], HiSp RN 230gr
Box à 100