Bullets

40.5206
Hornady Geschosse .224 SP 60gr/3.89g
Hornady Geschosse .224 SP 60gr/3.89g
40.5207
Hornady Geschosse .416Barrett, A-TIP Match 500gr
Hornady Geschosse .416Barrett, A-TIP Match 500gr
Aluminium Tip Ultra Low Drag (1:12)
40.5208
Hornady Geschosse .416Barrett, Match BTHP 450gr
Hornady Geschosse .416Barrett, Match BTHP 450gr
Box à 50
40.5209
Hornady Geschosse .50, A-Max 750grs
Hornady Geschosse .50, A-Max 750grs
Box à 20
40.5209.139
Hornady Geschosse 7mm, SST 139gr
Hornady Geschosse 7mm, SST 139gr
Box à 100
40.5210.139
Hornady Geschosse 7mm, Interlock BT 139grs
Hornady Geschosse 7mm, Interlock BT 139grs
Box à 100
40.5210.154
Hornady Geschosse 7mm, SST 154grs
Hornady Geschosse 7mm, SST 154grs
Box à 100
40.5210.162
Hornady Geschosse 7mm, Interlock BT 162grs
Hornady Geschosse 7mm, Interlock BT 162grs
Box à 100
40.5210.175
Hornady Geschosse 7mm, Interlock BT 175grs
Hornady Geschosse 7mm, Interlock BT 175grs
Box à 100
40.5210.35
Hornady Geschosse .224 NTX 35gr/2.27g
Hornady Geschosse .224 NTX 35gr/2.27g
Box à 100
40.5211.125
Hornady Geschosse .308 SST 125gr
Hornady Geschosse .308 SST 125gr
Box à 100
40.5211.300
Hornady Geschosse .375, DGX Bonded 300gr/19.4g
Hornady Geschosse .375, DGX Bonded 300gr/19.4g
Box à 50
40.5211.40
Hornady Geschosse .224 V-Max 40gr/2.27g
Hornady Geschosse .224 V-Max 40gr/2.27g
Box à 100
40.5212
Hornady Geschosse .45 [.458"], InterLock FP 350gr
Hornady Geschosse .45 [.458"], InterLock FP 350gr
Box à 50
40.5213
Hornady Geschosse .45 [.458"], InterLock FP 300gr
Hornady Geschosse .45 [.458"], InterLock FP 300gr
Box à 50
40.5213.178
Hornady Geschosse .30, ELD-X 178gr
Hornady Geschosse .30, ELD-X 178gr
Box à 100
40.5213.200
Hornady Geschosse .30, ELD-X 200gr
Hornady Geschosse .30, ELD-X 200gr
Box à 100
40.5214.178
Hornady Geschosse .30, ELD MATCH 178gr
Hornady Geschosse .30, ELD MATCH 178gr
Box à 100
40.5214.195
Hornady Geschosse .30, ELD Match 195gr
Hornady Geschosse .30, ELD Match 195gr
Box à 100
40.5214.225
Hornady Geschosse .30, ELD Match 225gr
Hornady Geschosse .30, ELD Match 225gr
Box à 100
40.5215.160
Hornady Geschosse .30, FTX 160gr
Hornady Geschosse .30, FTX 160gr
Box à 100
40.5215.208
Hornady Geschosse .30, ELD-Match 208gr
Hornady Geschosse .30, ELD-Match 208gr
Box à 100
40.5215.212
Hornady Geschosse .30, ELD-X 212gr
Hornady Geschosse .30, ELD-X 212gr
Box à 100
40.5215.220
Hornady Geschosse .30, ELD-X 220gr
Hornady Geschosse .30, ELD-X 220gr
Box à 100
40.5215.230
Hornady Geschosse .30, A-TIP Match 230gr
Hornady Geschosse .30, A-TIP Match 230gr
Box à 100
40.5215.250
Hornady Geschosse .30, A-TIP Match 250gr
Hornady Geschosse .30, A-TIP Match 250gr
Box à 100
40.5216
Hornady Geschosse .30, SUB-X 190gr
Hornady Geschosse .30, SUB-X 190gr
Box à 100
40.5218
Hornady Geschosse .45 [.458"], SUB-X 410gr
Hornady Geschosse .45 [.458"], SUB-X 410gr
Box à 50
40.5220.103
Hornady Geschosse .243, ELD-X 103gr/6.7g
Hornady Geschosse .243, ELD-X 103gr/6.7g
Box à 100
40.5220.20
Hornady Geschosse .243 InterLock BTSP 100gr / 6.5g
Hornady Geschosse .243 InterLock BTSP 100gr / 6.5g
Box à 100