Geschosse

40.5511
H&N Geschosse .50 [.501"], HiSp KS 300gr
H&N Geschosse .50 [.501"], HiSp KS 300gr
Box à 50
40.5513
H&N Geschosse .44 [.429"], HS TC 240gr
H&N Geschosse .44 [.429"], HS TC 240gr
Box à 100
40.5514
H&N Geschosse .45 [.452"], HS TC 250gr
H&N Geschosse .45 [.452"], HS TC 250gr
Box à 100
40.5515.1
H&N Geschosse 7.65 [.309"], HS RN 86gr
H&N Geschosse 7.65 [.309"], HS RN 86gr
Pack à 500 (7.65 Parabellum)
40.5517
H&N Geschosse .45/70 [.458"], HiSp KS 400gr
H&N Geschosse .45/70 [.458"], HiSp KS 400gr
für Kal. 45/70 Gov. Box à 50
40.5601
Norma Geschosse 9.3mm, Vulkan 232gr/15g
Norma Geschosse 9.3mm, Vulkan 232gr/15g
Box à 100
40.5602
Norma Geschosse .308, Vulkan 180gr/11,7g
Norma Geschosse .308, Vulkan 180gr/11,7g
Box à 100
40.5603
Norma Geschosse .284/7mm, Vulkan 170gr/11g
Norma Geschosse .284/7mm, Vulkan 170gr/11g
Box à 100
40.5604
Norma Geschosse 9.3mm, Oryx 232gr/15g
Norma Geschosse 9.3mm, Oryx 232gr/15g
Box à 100
40.5605
Norma Geschosse Bondstrike .264/6.5mm 143gr/9,27g
Norma Geschosse Bondstrike .264/6.5mm 143gr/9,27g
Box à 100
40.5805.09
Speer Geschosse .224, TNT 50gr (100)
Speer Geschosse .224, TNT 50gr (100)
.224/5.69mm
40.5805.14
Speer Geschosse .224, TNT 55gr (100)
Speer Geschosse .224, TNT 55gr (100)
.224/5.69mm
40.5820.04
Speer Geschosse 6.5mm, Impact 140gr (50)
Speer Geschosse 6.5mm, Impact 140gr (50)
.264/6.71mm
40.5835.03
Speer Geschosse .308, TNT 125gr (100)
Speer Geschosse .308, TNT 125gr (100)
.308/7.83mm
40.5835.06
Speer Geschosse .308, Varmint HP 130gr (100)
Speer Geschosse .308, Varmint HP 130gr (100)
.308/7.83mm
40.5835.20
Speer Geschosse .308, Target Match 168gr (100)
Speer Geschosse .308, Target Match 168gr (100)
.308/7.83mm
40.5835.25
Speer Geschosse .308, Impact 172gr (50)
Speer Geschosse .308, Impact 172gr (50)
.308/7.83mm
40.5835.30
Speer Geschosse .308, Impact 190gr (50)
Speer Geschosse .308, Impact 190gr (50)
.308/7.83mm
40.5870.01
Speer Geschosse 9.3mm, Hot-Cor SP 270gr (50)
Speer Geschosse 9.3mm, Hot-Cor SP 270gr (50)
.366/9.3mm
40.5895.05
Speer Geschosse 9mm(.355), TMJ 124gr
Speer Geschosse 9mm(.355), TMJ 124gr
.355/9.03mm
40.5902
Geco Geschosse 9mm, FMJ 124gr/8g
Geco Geschosse 9mm, FMJ 124gr/8g
Box à 1500
40.5903
Geco Geschosse .38/.357, FMJ-Flachkopf 158gr
Geco Geschosse .38/.357, FMJ-Flachkopf 158gr
Box à 200
40.5904
Geco Geschosse .38/.357, FMJ-Flachkopf 158gr
Geco Geschosse .38/.357, FMJ-Flachkopf 158gr
Box à 1500 (lose Schüttung)
40.5905
Geco Geschosse .40 [.401], FMJ-Flachkopf 180gr
Geco Geschosse .40 [.401], FMJ-Flachkopf 180gr
Box à 1500
40.5907
Geco Geschosse 8mmS [.323], Teilmantel 185gr/12g
Geco Geschosse 8mmS [.323], Teilmantel 185gr/12g
Box à 50
40.5908
Geco Geschosse 7.62 [.308], Teilmantel 170gr/11g
Geco Geschosse 7.62 [.308], Teilmantel 170gr/11g
Box à 50
40.5910
Geco Geschosse .40 [.401], FMJ-Flachkopf 180gr
Geco Geschosse .40 [.401], FMJ-Flachkopf 180gr
Box à 200
40.5911
Geco Geschosse .45 [.451], FMJ-Rundkopf 230gr
Geco Geschosse .45 [.451], FMJ-Rundkopf 230gr
à 200 Stk.
40.5950
RWS Geschosse 7mm [.284], Kegelspitz 162gr/10,5g
RWS Geschosse 7mm [.284], Kegelspitz 162gr/10,5g
Box à 50
40.5955
RWS Geschosse 8mm [.323], ID Classic 198gr/12,8g
RWS Geschosse 8mm [.323], ID Classic 198gr/12,8g
Box à 50